Za izvršenje poslovnih procesa koje provodi Odjel za geodeziju potrebna je i vrhunska geodetska i informatička oprema. Posebno se vodi računa o osiguranju kvalitete prilikom izvođenja procesa te kontroli kvalitete rezultata kako bi naš krajnji proizvod bio na viskom nivou.

Popis geodetskih poslova koje nudimo na tržištu:
 • . Izrada posebnih geodetskih podloga
 • . Izrada geodetskih situacija i podloga za projektiranje
 • . zrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata
 • . Izrada elaborata prijave građevine
 • . Izrada elaborata iskolčenja građevina i parcela
 • . Izrada elaborata izvlaštenja
 • . Izrada elaborata pomorskog dobra
 • . Izrada elaborata infrastrukturnih objekata
 • . Izrada elaborata po postojećim podacima
 • . Poslovi novih izmjera
 • . Poslovi na osnovnim geodetskim mrežama
 • . Poslovi geodetskog nadzora
 • . Geodetski poslovi u građevinarstvu (praćenje gradilišta, izračun kubatura)
 • . Izrada digitalnih karata
 • . Izrada GIS elaborata
 • . Digitalizacija analognih podloga i podataka