Ovdje navodimo popis općih i posebnih arhitektonskih i građevinskih poslova koje nudim ona tržištu:

  • . Stručno savjetovanje
  • . Izrada projekta interijera
  • . Izrada idejnog projekta
  • . Izrada glavnog projekta
  • . Izrada izvedbenog projekta
  • . Izrada elaborata etažiranja
  • . Izrada arhitektonskog snimka postojećeg stanja
  • . Izrada detaljnog plana uređenja
  • . Vršenje građevinskog nadzora
  • . Vršenje projektantskog nadzora